Beviset för kung Arthur: människa eller myt?

Beviset för kung Arthur: människa eller myt?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Arthur -figuren har fascinerat människor och utvecklats under hundratals år. Det som kanske är mindre känt är att många av de teman vi förknippar med Arthur förekommer 6 århundraden efter att han påstås ha levt.

Dessutom finns det olika uppfattningar mellan de flesta akademiker och amatörhistoriker. En myriad av olika teorier placerade Arthur i varje hörn av Storbritannien och Europa under flera århundraden.

Legenden om kung Arthur har omarbetats många gånger, men finns det någon historisk sanning bakom sagorna? Dr Miles Russell tror att det finns och i denna podcast belyser han hur delar av kung Arthurs berättelse härrör från fem viktiga antika figurer. Från brittiska krigsherrar som motsatte sig Julius Caesars ankomst till romerska kejsare från senare antiken, utforskar Miles dessa individer i ‘Arthur and the Kings of Britain: The Historical Truth Behind the Myths’.

Lyssna nu

Historiker har i allmänhet trott att han antingen var en mytisk karaktär eller att det kan ha funnits en figur på 500- eller 600 -talet, men att det inte finns tillräckliga bevis.

Konfronterad med en förvirrande blandning av konkurrerande teorier vänder man sig till källmaterialet och experterna, för att bara upptäcka hur svaga dessa teorier är.

De använde ofta selektivt detaljer från legender och släktforskningar skrivna många hundra år efter att Arthur sannolikt skulle ha levt.

Kung Arthur som en av de nio värdigheterna, detaljer från "Christian Heroes Tapestry", 1385 (kredit: International Studio Volume 76).

Huvudorsaken till all denna sensationism var Geoffrey av Monmouth som skrev sin pseudohistoriska "History of the Kings of Britain" i början av 1100-talet. Hans Arthur var en all erövrande kung som underkastade sachsen, enade Storbritannien och invaderade större delen av Europa: han var verkligen inte en romantisk, ädel eller ridderlig hjälte.

Det enda datum han gav var Arthurs död i Camlan år 542. Det mesta av hans historia var fantasi men det inspirerade till en explosion av intresse och ytterligare verk. Dessa kan delas in i två kategorier.

Arthurs två ansikten

Först de franska romanserna som introducerade många av de begrepp vi känner till idag: det runda bordet, svärd i stenen, gralen, Lancelot, Morgana, Lady in the Lake, Avalon, Camelot, Excalibur.

Den andra gruppen berättelser var de walisiska legenderna och Saints ’Lives. Våra tidigaste kopior publicerar datumet Geoffrey och har sannolikt påverkats och skadats.

Men några antogs ha sitt ursprung redan på 900 -talet, fortfarande hundratals år efter Arthurs tid. Det är dock möjligt att dessa berättelser inspirerade Geoffrey att skriva om Arthur, snarare än tvärtom.

Dessa berättelser presenterade en mycket annorlunda Arthur. Han var ofta smålig, grym och illa uppförd.

En faxsida av 'Y Gododdin', en av de mest kända tidiga walisiska texterna med Arthur, c. 1275 (kredit: J. Gwenogvryn Evans).

Berättelserna var fulla av magi, jättar och uppdrag efter kittlar eller vildsvin. Det var mycket en mytisk Arthur.

Så vi har en 1200 -tals uppfinning på ena sidan och en mytisk magisk figur på den andra.

Gå ädla ut till vad dagen än ger dig med våra stickade riddarhjälmskepsar. De har också ett inbyggt visiröverdrag!

Shoppa nu

Tittar på bevisen

Om vi ​​tar de tidigaste berättelserna återstår några begrepp och karaktärer, till exempel Uther och Gwenhwyfar.

Läsarna kan bli besvikna över att lära sig att, som Month Python uttryckte det, "konstiga damer som ligger omkring i dammar och delar ut svärd" inte är en del av originallegenderna mer än runda bord eller riddare.

Kung Arthur i en grov illustration från en walisisk version från 1400-talet av ‘Historia Regum Britanniae’ (Kredit: National Library of Wales).

De faktiska bevisen för Arthurs existens, listade nedan, var ganska glesa:

 1. Legendens uthållighet över 500 år till medeltiden.
 2. 4 personer som heter Arthur förekom i släktforskningen från slutet av 600 -talet, vilket tyder på att namnet blev populärt.
 3. En rad i en möjligen 800 -talisk walisisk dikt som säger att en krigare från Gododdin runt Lothian var "ingen Arthur".
 4. Två poster i de walisiska annalerna är möjligen daterade till 900 -talet: för det första Arthurs seger i Badon 516, och för det andra "Striden" för Cam llan 537 där "Arthur och Medraut föll."
 5. I början av 900 -talet ‘Historia Brittonum’ var den första som nämnde Arturus, som troligen härstammar från det ganska vanliga latin Artorius.

Arthur kommer troligen från romaren Artorius, or Arturus. Frustrerande kunde Arthur lika gärna härledas från Brythonic Arth- betyder björn. Arthur beskrevs som en dux bellorum, en ledare för strider, som kämpade med kungarna i Storbritannien mot sachsen.

I ‘Historia Brittonum’ placerades han efter St Patricks och den sachsiska ledaren Hengists död, men före Ida eller Bernicias regeringstid, vilket innebar en generation på vardera sidan av 500. 12 strider listades, bland dem Badon.

Dr Cat Jarman har gjort en betydande uppsättning upptäckter om en vikingakyrkogård i Derbyshire, och Dan pratar med henne för att ta reda på om de kan ha hittat skelettet till Ivar den benlösa.

Lyssna nu

Vi har ganska bra rekord före slutet av romerska Storbritannien 410 och från efter cirka 600 när de första anglosaxiska kungarna kunde bekräftas.

Vi har också samtida berättelser om Storbritannien från kontinenten från en mängd olika författare mellan 400-600.

Men ingen antydde någon figur som heter Arthur eller någon aspekt av hans berättelse.

Runda bordet upplever en vision av den heliga gralen, c. 1475 (Kredit: Évrard d’Espinques / Gallica Digital Library).

Möjliga utmanare

Vår enda samtida brittiska författare var Gildas berättelse, som under första hälften av 600 -talet bekräftade slaget vid Badon på cirka 500, men endast namngav en person - Ambrosius Aurelianus. Gildas berättelse var i huvudsak en polemik om britternas lidande - långt ifrån en saklig eller objektiv historia.

Bede skrev på 800-talet och de anglosaxiska krönikorna i slutet av 9: e och lade till detaljer till Gildas-men återigen misslyckades med att nämna Arthur även om Bede daterade Badon till cirka 493.

Trots detta fanns det en viss konsekvens i berättelserna: efter att romarna lämnade drabbades Storbritannien av barbariska räder. Ett råd, som leds av Vortigern, begär hjälp från germanska legosoldater som senare gör uppror. En kamp tillbaka av Ambrosius kulminerade i slaget vid Badon. Detta stoppade expansionen av anglosaxerna fram till andra hälften av 600-talet.

I detta gap på c. 450-550 placerade ‘Historia’ och senare källor Arthur.

En annan utmanare för den historiska inspirationen för Arthur är Magnus Maximus, en romersk soldat med spanskt ursprung, som tillfogade sig kejsaren Gratian och blev romersk kejsare i den västra delen av imperiet mellan 383 och 388AD. Stora delar av versionen av Geoffrey av Monmouths Arthur bär paralleller till prestationer och handlingar från Magnus Maximus.

Caratacus är den tredje personen som Geoffrey från Monmouths kung Arthur -figur verkar ha inspirerats av: en hövding som motstod den romerska invasionen och ockupationen av Storbritannien. Medan hans gerillakrigstaktik var relativt framgångsrik, var strider hans svaghet och så småningom fångades han av romarna. Hans liv skonades efter ett extremt vältaligt tal som övertygade kejsaren Claudius att spara honom.

Den sista stora individen som Arthur sägs ha baserat sig på är Cassivellaunus, som ledde det stora motståndet mot Julius Caesars andra expedition till Storbritannien år 54 f.Kr. Hans arv var långvarigt, och Cassivellaunus förekommer i Geoffrey of Monmouth's Historien om Kings of Britain på sina egna meriter.

Det är fullt möjligt att skapa en teori av selektiva legender och släktforskningar från 1100 -talet. Men en bättre metod kan vara att gå igenom de historiska uppgifterna kronologiskt, med början i slutet av romerska Storbritannien.

På det sättet när bevisen visas i tidslinjen kan vi bedöma det i sitt sammanhang. Det är upp till läsaren att avgöra fallet för och emot en historisk Arthur.

Tony Sullivan tillbringade 31 år i London Fire Brigade innan han nyligen gick i pension. Hans intresse för mörk ålderns historia inspirerade honom att skriva King Arthur: Man or Myth - hans första för Pen & Sword - ur en skeptisk entusiasts syn på legenden om King Arthur.


Beviset för kung Arthur: människa eller myt? - Historia

Introduktion
Historien om kung Arthur är en som forskare tror är ett fall där fiktion på något sätt har blandats med verkligheten för att bli en del av historien på en given plats. I det här fallet är kung Arthur, riddarna vid det runda bordet, den heliga gralen och Camelot, ingrodd som en del av den brittiska kulturen och hålls i vördnad så många historiska personer är. Även om det inte finns några verkliga bevis för att kung Arthur faktiskt existerade, har historien funnits i århundraden och har blivit en symbol för brittisk historia.

Betygsnivå
7-12

Ämnesområden
Mytologi, världshistoria, språkkonst, statsvetenskap

 1. Använd deras förkunskaper för att brainstorma definitioner av termer som är associerade med legenden om kung Arthur.
 2. Utnyttja grupparbete färdigheter för att slutföra brainstorming aktiviteter och King Arthur projekt.
 3. Delta i klassdiskussioner om kung Arthurs popularitet med tiden och hur människor, platser och saker i samband med kung Arthur har blivit symboliska för människor runt om i världen.
 4. Använd visnings- och lyssningskunskaper för att slutföra en historisk tidslinje för legenden om kung Arthur och hur den har utvecklats över tiden.
 5. Utnyttja deras kunskap om de litterära elementen i handlingen, temat och symboliken för att diskutera hur dessa element framträder i legenden om kung Arthur och hur och varför de har förändrats över tiden.
 6. Komplett forskning med hjälp av primära källor för att berätta sagorna om King Arthur, presentera de viktigaste teman och symbolerna från dessa berättelser och diskutera hur de fortfarande är relevanta i dagens värld.
 7. Samarbeta med partners för att presentera vad de har lärt sig genom att dela sina projekt med andra i ett forum där de kan diskutera vad de har lärt sig och svara på frågor om det.

Relevanta nationella standarder från Mid-continent Research for Education and Learning (McRel) tillgänglig på http://www.mcrel.org

Historisk förståelse

Språkkonst

Skrift:
Standard 4: Samlar in och använder information för forskningsändamål

Läsning:
Standard 6: Använder läsfärdigheter och strategier för att förstå och tolka en mängd olika litterära texter
Standard 7: Använder läsfärdigheter och strategier för att förstå en mängd olika informationstexter.

Lyssna och tala:
Standard 8: Använder lyssnings- och talstrategier för olika ändamål

Visning:
Standard 9: Använder visningskunskaper och strategier för att förstå och tolka visuella medier.

Arbeta med andra

Beräknad tid
Ungefär två 90-minuters eller fyra 45-minuters klassperioder

 • internetåtkomst
 • TV/video/DVD -spelare för att se avsnittet Myter och hjältar, Arthur: The Once and Future King (För beställningsinformation, besök PBS Shop.)
 • Tillgång till Internet och annat primärt resursmaterial
 • Tillgång till datorer för användning av ordbehandlingsprogram/skrivbords publiceringsprogram (valfritt)
 • Diverse konstförnödenheter för genomförande av projekt (valfritt)

Antagen studentens tidigare kunskaper
Eleverna måste ha en grundläggande förståelse för myter och hur de har förevigats i tusentals år och har fortsatt att vara en del av även vår moderna kultur. Kunskap om de litterära termerna symbolik och tema hjälper eleverna att förstå lektionen.

 1. För att skapa studentintresse, placera följande termer och frågor på tavlan eller overhead
  • Camelot
  • Excalibur
  • Heliga gralen
  • Riddare vid det runda bordet
  • Fråga: Vilken legendarisk karaktär är alla dessa termer associerade med?
 2. När alla elever är i klassrummet, dela upp dem i grupper om fyra och låt gruppmedlemmar sitta nära varandra. De behöver ett papper och penna/penna.
 3. Förklara att du kommer att spela ett spel där lag kommer att behöva arbeta snabbt och tyst för att skriva ner vad de vet om vart och ett av orden som avslöjas på overhead. Det är viktigt att de är tysta nog att andra grupper inte kommer att höra och kopiera sin information.
 4. Börja avslöja orden ett i taget. Ge eleverna 30-60 sekunder att spela in så mycket information/brainstorming som möjligt om varje ord.
 5. Ställ den sista frågan till varje grupp och ge dem 30 sekunder att spela in sitt svar.
 6. Samla in papper från varje grupp och kontrollera vilka grupper som svarat rätt. Ge varje medlem i dessa grupper en liten godisbit (valfritt).
 7. Returnera papper till grupperna och underlätta en kort (5-10 minuters) diskussion om legenden om kung Arthur. Be eleverna diskutera sina definitioner av de termer de brainstormade om. Ställ dessutom frågor som:
  • Varför tror du att legenden om kung Arthur fortfarande är populär idag?
  • Vad representerade kung Arthur och riddarna vid det runda bordet?
  • Vad representerar Excalibur?
  • Vad representerar den heliga gralen?
  • Vilken typ av plats är Camelot och varför letar folk alltid efter en plats som denna?
  NOTERA: Beroende på förkunskaper kan eleverna kanske inte svara på alla frågor. Det här är okej. De är tänkta att få eleverna att tänka på teman och symbolerna i historien om kung Arthur.
 8. Länka myterna och hjältarna: Fyra berättelser på http://www.pbs.org/mythsandheroes/myths_four_arthur.html, introducera eleverna till tanken att historien om kung Arthur kan ha sitt ursprung från en soldat från 600 -talet genom att titta på videon klämma.
 9. Dela ut en kopia av tidslinjen för tidslinjen och förklara för eleverna att de kommer att behöva använda detta när de ser "King Arthur". De borde spela in information om hur historien om kung Arthur växte och förändrades över tiden baserat på vad som hände i England vid den tiden. För att lägga till mer fördjupad information om utvecklingen av legenden om kung Arthur, ge eleverna en kopia av Michael Woods artikel "Kung Arthur" tillgänglig på http://www.bbc.co.uk/history/state/monarchs_leaders/ arthur_01.shtml och låt eleverna spela in ytterligare anteckningar om specifika författare, datum och historiska händelser på baksidan av tidslinjen.
  NOTERA: Ta dig tid att stoppa filmen och ge eleverna tid att slutföra specifika avsnitt i kalkylbladet medan de tittar. Svara på frågor när de dyker upp.
 10. När visningen är klar underlättar du en klassdiskussion med tidslinjearket och dess innehåll. Diskutera ämnen som:
  • Under förändringstider blir legenden om kung Arthur konsekvent socialt och politiskt betydelsefullt. Diskutera varför.
  • Berättelsen om kung Arthur är byggd i lager med fler karaktärer, symboler och plotelement som läggs till i historien varje gång den återberättas. Diskutera de specifika karaktärerna och symbolerna som utvecklats över tiden och förblir en del av berättelsen.
  • Medan legenden om kung Arthur är fiktiv verkar den vara en symbol för England och dess historia. Diskutera hur historien fyller denna roll.
 11. Dela ut King Arthur Project Guidelines -utdelningen till studenter. Förklara för eleverna att de kommer att använda det de har diskuterat och sett i klassen tillsammans med ytterligare forskning för att skapa ett projekt som fokuserar på en av symbolerna eller teman från legenden om kung Arthur. Läs igenom anvisningarna och diskutera med eleverna hur projekt ska genomföras. Ge eleverna tid att bestämma och börja forska om innehållet i deras projekt.
 12. När projekten är klara, ha en King Arthur -mässa. Bjud in andra klasser, föräldrar, samhällsgrupper etc. i klassrummet och ge eleverna möjlighet att presentera sina projekt. Varje par bör sätta upp en liten bås med ett skrivbord eller bordsskiva. Här ska de visa upp sitt projekt och vara beredda att förklara vad de lärt sig för andra när de passerar förbi och se arbetet.
 1. Låt kung Arthur mässdeltagare ge eleverna på varje monter 1-2 meningar skriftlig feedback om vad de lärt sig av projektet och kvaliteten på arbetet som presenteras.
 2. Eleverna kan få slutbetyg för deltagande i klassdiskussioner och slutförande av tidslinjen.
 3. Eleverna kunde komplettera en kort kritik om varje display. Om det bör de kommentera följande ämnen:
  • Tre saker som jag lärde mig av ditt projekt var.
  • Tre saker jag tyckte gjordes exceptionellt bra på ditt projekt var.
  • Mitt förslag för att förbättra projektet skulle vara.
 4. Eleverna kunde få betyg för att slutföra projektet med historisk noggrannhet, presentera innehållet på ett snyggt och organiserat sätt och för deras demonstrerade förståelse för symbolik och tema som illustreras i projektet med hjälp av en poängguide skapad av läraren eller klassen.
 5. Låt eleverna skriva ner vad de lärt sig genom att slutföra King Arthur -projektet med hjälp av en eller två stycken berättelse som tar upp punkter som läraren bestämmer.
 1. Ha en King Arthur -tävling där eleverna nominerar varandra för att visa kvaliteterna och egenskaperna hos Riddarna vid det runda bordet. Med hjälp av ett kort nomineringsformulär bör eleverna ange namnet på den elev de nominerar och en kort förklaring som förklarar vad han/hon gjorde för att få nomineringen. Gör detta i en vecka. Börja varje klassperiod med att dela ut priserna Knights of the Round Table (ett certifikat med en liten godbit eller annat lämpligt erkännande) och läsa vad andra sa om de nominerade studenterna.
 2. Genom att använda artikeln "For One Brining Shining Moment: Choosing to Remember Camelot", som finns på http://www.pcasacas.org/SPC/spcissues/25.3/Brigance.htm, genomför en klassdiskussion om jämförelserna mellan Arthur's Camelot och Camelot från Kennedy's. Använd en grafisk organisator som ett Venn Diagram eller T-diagram för att undersöka likheterna och skillnaderna mellan de två. Diskutera varför Kennedys Camelot har blivit så mycket en del av amerikansk historia och politiskt liv och jämför detta med hur legenden om kung Arthur har blivit en symbol för brittisk historia.

Online resurser På jakt efter myter och hjältar PBS följeslagare till programmet http://www.pbs.org/mythsandheroes

Kung Arthur och riddarna vid det runda bordet
http://www.kingarthursknights.com/

Sponsorlänkar

KÖP DETTA NU

Detta är området som innehåller beskrivningen av vad sponsorn säljer.

KÖP DETTA NU

Detta är området som innehåller beskrivningen av vad sponsorn säljer.

KÖP DETTA NU

Detta är området som innehåller beskrivningen av vad sponsorn säljer.

KÖP DETTA NU

Detta är området som innehåller beskrivningen av vad sponsorn säljer.

& kopiera Educational Broadcasting Corporation. PBS sekretesspolicy Skapad november 2005


Legenden om kung Arthur

Det finns en historia som vissa tycker är sann. Under 1200 -talet fann en abbed som talade till en församling av munkar att många av hans lyssnare hade somnat. I desperation höjde abboten sin röst och förklarade: "Jag ska berätta något nytt och stort. Det fanns en gång en mäktig kung, som hette Arthur ..." Orden hade en elektrifierande effekt. Även om munkarna inte kunde hålla sig vakna för att höra abbedens tankar om heliga frågor, piggade de till när de nämnde det magiska namnet Arthur.

Arturus, militär ledare

Det finns nu en allmän acceptans att bakom den legendariska figuren Arthur står en riktig historisk personlighet, en stor ledare vid namn Arturus, som förespråkade de keltiska britternas sak mot angelsaxerna under 500-talet. Men hans namn förekommer inte i någon tillförlitlig historia under perioden, förmodligen för att Arturus inte var hans rätta namn, utan en titel som betyder Bear.

Kung Arthur på båt med Merlin som ska hämta svärdet - Skannad gravyr från 1881

Även om saxarna äntligen erövrade Storbritannien, förblev kelterna starka i Cornwall, Cumberland och Wales. Där behöll det keltiska folket en viss självständighet och höll vid liv minnet av gamla mästare som Arturus. Celtic bards reste från domstol till domstol och berättade om historier från det förflutna. Med tiden blev Arturus, militärledaren, kung Arthur av England.

Vissa historiker tror att Arthur var Dux (hertig) av Storbritannien, en romersk titel. Men efter 500 AD, hade sådana titlar blivit vaga och "King" var den vanliga benämningen på keltiska ledare. När det romerska styret bleknade på ön återuppstod de gamla kungliga familjerna till stammarna och regionerna igen.

Från tips som finns i gamla register kan vi ta en bild av Arthur som en krigare som lyckades en tid, för att bara dö tragiskt i ett inbördeskrig efter ett mystiskt slag vid Camlann i AD 537 eller däromkring. Arthurs far kan ha varit Ambrosius Aurelianus, själv en hertig av Storbritannien. Årtiondena mellan Ambrosius död, någon gång efter 495, och Arthurs egen bortgång cirka 40 år senare var en tid med skiftande förmögenhet och omfattande strider. Detta kan förklara de otaliga platser i Storbritannien som hävdar att de är kopplade till den legendariska kungen.

Kung Arthurs fantasifulla historier

Under århundradena som följde efter Arthurs död förföljde fantasifulla historier de få pålitliga fakta om "Kungen" med en hel mängd litteratur som skapade en bestående legend. Främst bland dessa var Historia Regum Britanniae (History of the Kings of Britain), skriven 1135 av Geoffrey av Monmouth. Även på 1100 -talet listade munken Nennius i sin Historia Brittonum (brittornas historia) Arthurs strider mot germanska inkräktare - sachsarna och vinklarna - under slutet av 500 -talet och början av 600 -talet. Senare, 1160, etablerade den franske författaren Chretien de Troyes kung Arthur som ett modernt ämne för romantisk litteratur genom att införa medeltida ridderlighet och hovlig romantik i berättelserna. De Troyes skapade inte bara många av riddarna, inklusive Sir Lancelot, han använde också den mer lyriskt klingande Guinevere som namnet på Arthurs drottning och valde Camelot för namnet på hans hov.

Men historien om kung Arthur som vi känner den idag är mestadels verk av Sir Thomas Malory. I hans Le Morte d'Arthur (Arthurs död), tryckt 1485, återberättade han många av sagorna som först hade spridits muntligt från mun och sedan skrevs ner. Han klädde Arthur i moderna från sin egen tid och förvandlade honom till en hjälte från 1400-talet. Som Homer var för Odysseus, så var Sir Thomas Malory till Arthur.

Den moderna berättelsen om kung Arthur

Malorys text transporterar läsaren till ett drömland av slott och riken där kärleken till äventyr var tillräckligt stor för att utkämpa strider. Även om dessa äventyr är lika verkliga som en pojkdröm, är de lika svåra att placera på latitud och longitud i dagens värld.

Le Morte d'Arthur öppnar med Arthur tänkt som den oäkta sonen till Uther Pendragon (bokstavligen 'huvuddraken' eller kungen av Storbritannien). Efter att ha väckts i hemlighet bevisar Arthur sig själv, kung, genom att dra ett svärd från en sten. Han gifter sig med Guinevere, grundar riddarna vid det runda bordet vid Camelot och föder en son, Mordred, i ovetande incest. Efter 12 års välstånd inleder Arthurs riddare en strävan efter att upptäcka den heliga gralen, under vilken tid Lancelot, hans chefs riddare, fullbordar ett äktenskapsbrott med drottning Guinevere. I slutändan upptäcks paret och Arthur förföljer Lancelot i Frankrike och lämnar Mordred efter sig som regent.

Illustration av en kung Arthur och hans runda bord

I slutet av berättelsen upptäcker Arthur ett försök av Mordred att gripa tronen och återvänder för att upphäva upproret. I en sista strid dör Mordred och Arthur får ett dödligt sår, varefter han transporteras med pråm till Vale of Avalon. Efter striden återvänder Sir Bedivere motvilligt Arthurs svärd Excalibur till Lady of the Lake, medan både Lancelot och Guinevere går in i heliga orden och lever sina liv i fred.

Spårar kung Arthurs fotspår

De brittiska öarna är överflödiga med landmärken kopplade till den Arthurian legenden. För att försöka reda ut mysteriet kring honom besökte jag några av dessa platser. Jag började med Winchester, den gamla romerska staden Venta Belgarum, platsen för den stora salen och förråd för den mest kända av alla arturiska reliker, det runda bordet.

Bordsskivan i massiv ek mäter 18 fot i diameter och väger ungefär ett och ett kvart ton. Den hänger på väggen och ser ut som en enorm darttavla med gröna och vita segment målade på den för att ange de platser där kungen och hans riddare en gång satt. På Malorys tid ansåg många att det var den äkta artikeln, och historiker trodde att Winchester Castle var platsen för Arthurs fästning, Camelot.

Tyvärr är det befintliga slottet inte tillräckligt gammalt för att ha varit Arthurs. Tester visar att Edward III konstruerade bordet, förmodligen 1344, när han kom på tanken om en riddarordning baserad på riddarna vid det runda bordet, som skildras i de populära romanserna. Det användes möjligen för att fira de populära arturiska festivalerna där adelsmän ägnade sig åt.

Kung Henry VIII beordrade bordet målat 1522 för att hedra ett besök av den helige romerske kejsaren, Charles V. Bilden av Arthur är faktiskt modellad på en mycket ungdomlig Henry VIII sittande i full kunglig regalia. En Tudor -ros markerar dess centrum.

Legenden säger att trollkarlen Merlin trollade fram bordet för Uther Pendragon, Arthurs far. Vid Uthers död gav Merlin bordet till Arthur. Idén om ett bord där alla var lika, där ingen människa satt i tillstånd över sina kamrater tilltalade den romantiska idealismen som, särskilt under viktoriansk tid, omgav riddarlegenden. I verkligheten skulle alla ledare på Arthurs tid ha varit tvungna att införa en hård disciplin eller riskera att avsättas.

Hos Malory Le Morte d'Arthur, Camelot var Winchester. Lokal folklore säger att det var Colchester. Romarna kallade trots allt staden Camulodunum. I båda fallen finns det lite att stödja påståendet. Den mest troliga platsen för Camelot, som stöds av några arkeologiska bevis som samlats in på 1960 -talet, är Cadbury Castle, en järnålders kulle nära Yeovil, högt ovanför Somersets slätter, nära byn Queen Camel. John Leland, en antikvarie under Henry VIII: s regeringstid, skrev att lokalbefolkningen ofta hänvisade till resterna av denna befästa kulle som "Camalat-King Arthurs palats".

Arthur's Seat från Calton Hill, Edinburgh, Skottland

Utgrävningar som utfördes av arkeologen Leslie Alcock avslöjade kammar- och grusstugor inom en 18 hektar stor inneslutning på toppen av kullen. Två helgedomar, ett metallarbetarområde, ugnar, smedverktyg och färdiga vapen grävdes också upp. Bevis visar att ingången till Camelot var genom en kullerstensgata, tio fot över, som passerade genom en träkantad passage under ett grindtorn som höjdes på stolpar och knöts ihop med vallen och vaktgången på båda sidor. Massiva par dörrar stängde av vardera änden av denna passage. Stora mängder klädd murverk från nedlagda romerska byggnader bildade själva vallen.

Utforskar Arthurs palats

Från fynd nära platsen för Arthur's Palace blev det klart att Cadbury vid en tidpunkt hade varit ett fäste av stor betydelse, renoverat från sin ursprungliga förromerska stat och förvandlats till en fästning i mörkertiden.

Banan som leder upp till kullen toppar sig försiktigt uppåt genom en allé av majestätiska träd. Vid toppmötet ger en gräsbevuxen platå utsikt att konkurrera med alla i England.

Det har varit många spöklika observationer runt Cadbury, och jag kände verkligen andarnas kyla när jag klättrade runt på kullen. Under mig såg jag resterna av ett gammalt spår som leder mot Glastonbury kan ha använts av Arthur och hans riddare som reser till och från Camelot. Lokalbefolkningen säger att på vinterkvällarna rider riddarna fortfarande längs denna gångväg, träns och selejangling för att jaga. De som hävdar att de har bevittnat denna fruktansvärda syn pratar om att se lansar som lyser i mörkret och höra ryggraden-pirrande vallning av hundar.

Dimmigt vinterlandskap med det ikoniska Somerset -landmärket - Glastonbury Tor

Inte långt från Cadbury Castle, säger lokalbefolkningen, längs floden Cam på Salisbury Plain, föll både Arthur och Mordred i slaget vid Camlann. Lantarbetare upptäckte en gång ett stort antal skelett i en massgrav väster om slottet, vilket tyder på att en mäktig strid ägde rum. När jag stod på plats kunde jag bara drömma om riddare i rustning, och deras svärdstrid skulle låta trotsa och rättvisa.

Efteråt begav jag mig till Bodmin Moor, två mil söder om Bolventor i Cornwall, för att besöka Dozmary Pool. En mil i omkrets är Dozmary Pool en plats för förändrat humör och skönhet, en plats för mystik och magi. När jag stod på kanten när dimman tidigt på morgonen började stiga, kunde jag tänka mig att Sir Bedivere kastade Excalibur i sjön, från vilken en hand steg upp och fångade det magiska svärdet, medan kung Arthur låg och dör.

Historien om Excalibur som kastades till Lady of the Lake har förmodligen sitt ursprung i keltiska metoder. Arkeologer har hittat många svärd som för länge sedan har kastats i heliga sjöar som votivoffer till vattengudinnan, helande gudinnan.

Precis som dessa platser traditionellt kopplade till Arthurs död, ligger hans ansedda födelseplats på Tintagel Castle också i Cornwall, längs dess norra kust. Slottets ruiner står strax utanför byn, på den praktiskt taget en ö omgiven av skummande hav, en gång kopplad till fastlandet med en smal bergsrygg.

Besökare på ruinerna måste korsa en gångbro och klättra uppför en lång trappa. Ljudet av vågor som kraschar mot den steniga stranden 250 fot nedanför, i kombination med vinden, full av doften av saltluft, ger en spännande korsning. Ruinerna antyder bara slottets tidigare storhet. Allt som återstår är en dramatisk valv och flera delar av väggar fyllda med hål som en gång stödde byggande av timmer.

Merlins grotta ligger förmodligen direkt under ruinerna och genomborrar den stora klippan och skär igenom till en stenig strand på andra sidan udden. Här, under grå himmel, kan Atlantens vrål vara lika högt som vinden på en stormig dag. På Tintagel är linjen som delar fakta och legend ofta tunn och suddig.

Toppen av Glastonbury Tor

Det tidigaste omnämnandet av Tintagel i samarbete med kung Arthur visas i Geoffrey of Monmouth's Historia, där Uther Pendragon blir kär i Ygerna, hustru till Gorlois, hertig av Cornwall. För att hålla henne borta från Uthers grepp skickar maken henne till Tintagel. Upprörd går Uther till Cornwall och övertalar Merlin att förskriva en magisk brygga som gör att han kan se ut som Gorlois. Så förklädd har han inga svårigheter att gå in på slottet för att sova med Ygerna, varigenom Arthur blir tänkt.

De tusentals arturiska pilgrimer som kommer till Tintagel verkar opåverkade av det faktum att det nuvarande slottet endast är från början av 1100 -talet och därmed omöjligt kunde ha varit Arthurs födelseort. Arkeologer har också hittat resterna av ett keltiskt kloster från 600-talet som grundades av St Juliot på platsen, men det finns inga bevis för att förknippa det med den legendariska kungen.

Camlanns sanna slagfält

Inte långt från Tintagel står Slaughter Bridge, nära Camelford. This too has been cited as the true battlefield of Camlann, Arthur's last battle, in which he kills Mordred with a spear, but receives a mortal wound in return. Upstream in a nook lies a stone covered with moss and strange lettering, which the Cornish call Arthur's grave. More likely, it's that of a Celtic chieftain. Local lore says that Arthur didn't die at Slaughter Bridge, but was instead incarnated into the soul of a chough, so that he may someday return.

The legends say Arthur's half-sister, Morgan Le Fay, carried the wounded Arthur off on a barge to the Isle of Avalon, a Celtic word meaning 'the island of apples.' Many believe his final resting place to be in the West Country market town of Glastonbury. Nestled amidst a small cluster of hills, Glastonbury was almost an island in early Christian times when much of the surrounding countryside was a swamp. The town's highest hill, Glastonbury Tor (an old West Country word meaning hill) with a solitary tower at its summit, can be seen for miles around. Tradition has it that the Tor, often surrounded by mist, was the Isle of Avalon.

It's difficult to imagine Glastonbury Tor without its distinctive tower, but until Norman times, when the monks built a chapel to St. Michael, the hill remained bare. An earthquake destroyed the chapel in 1275, and it lay in ruins for 50 years until the Abbot of Glastonbury, Adam Sodbury, rebuilt it. The monks added a tower, now all that remains, in the 15th century.

Though the search for Arthur's grave brought me to Glastonbury, once there, the majesty of the ruins made me want to linger. The Abbey ruins, set among manicured lawns and imposing trees, are all that remain of one of medieval England's greatest monasteries. None of the walls left standing is older than 1184. On 24th May of that year, a great fire destroyed the monastery. Many believe the Abbey was the home of the first Christian community in England. Evidence shows that monks and hermits may have lived there as early as the 5th and 6th centuries.

Glastonbury's link with King Arthur arose as a result of a discovery said to have been made in the late 1100s within the grounds of the abbey. In 1190, during reconstruction after the fire, the monks claimed to have discovered a grave. They dug down seven feet before reaching a stone slab, below which lay a lead cross, bearing the Latin words: Hic iacet sepultus inclytus Rex Arthurius in Insula Avallonia cum uxore sua secunda Wenneveria. (Here lies the renowned King Arthur in the isle of Avalon with his second wife Guinevere.)

The monks dug nine feet further and found a hollow tree trunk containing the bones of what appeared to be an immensely tall man, plus some smaller bones and a scrap of yellow hair. He appeared to have 10 wounds, all healed except one.

The discovery of the grave was, to say the least, timely, for the monks were in desperate need of funds for rebuilding. And the only sure way to raise money was to attract large numbers of pilgrims.

Today, a simple sign on the neatly trimmed lawn of the abbey marks the grave from which the royal remains disappeared after King Henry VIII ordered the abbey's dissolution in 1539.

Was King Arthur real? Did he exist as a true king? Was he a Celtic hero, ruler, and conqueror or the romantic medieval knight in shining armour? So many theories have been suggested, so much written about him over the centuries that even though the truth may have become somewhat distorted, it's hard to imagine such a person couldn't have existed to spawn all those tales.

The tales of King Arthur and his court continue to fascinate countless readers, perhaps because we know so much of the legend and so little of the truth. The most famous sites traditionally associated with Arthur cannot withstand historical scrutiny. While there's no document to prove Arthur's existence, and archaeologists have found no objects bearing his name, there's nothing to say that he didn't exist.

Then again, the legend of King Arthur may just be a myth - but if so, it's a good one.


The Myth of King Arthur

The Myth of King Arthur. Thirteenth century Europe knew much of the legends of a possibly Welsh King called Arthur, who supposedly drove away Britain’s enemies, laid the laws for honour and chivalry, surrounded himself with romantically named knights at a great Round Table, and married a beautiful but unfaithful wife called Guinevere. The myth was propagated in art and literature, exciting, inspiring and entertaining men and women everywhere from Sicily to Scotland. King Edward I of England was seduced by the stories and supposed relics of the imaginary hero.

The legend of King Arthur belongs to Man’s fertile imagination, and has been a part of European literary tradition since the early ninth century. Tales were spoken and sung about a native Briton who rose to be king and led armies against the Romans and later the Anglo-Saxons. In real life it was Alfred, a living, breathing king who successsfully defended the West Country against invading Norsemen.

In the 1330s Arthur’s adventurous life was taken from song and verse by Geoffrey of Monmouth and put into a best-selling (for those days) book called The History of the Kings of Britain. In it Arthur appears as a pious Christian monarch fighting against sinister pagans, foreigners like Romans and Saxons, pushing the foreigners out of England, uniting the British Kingdom, and incidentally conquering Iceland, parts of Germany and the isles of Orkney, subduing Norway (!), Aquitaine in France and the Balkan kingdom of Dacia. Arthur was the heroic leader of a British kingdom that became the envy of the world. Geoffrey relates how “Britain had arrived at such a pitch of grandeur, that in abundance of riches, luxury of ornaments, and politeness of inhabitants, it far surpassed all other kingdoms. (His) knights were famous for feats of chivalry, wore their arms all of the same colour and fashion. Their women were celebrated for their wit, and esteemed none worthy of their love until they had given a proof of their valour in battle”. It is not hard to see why the stories appealed to the medieval barons, and their ladies.

Edward I as acted by the great Patrick McGoohan in ‘Braveheart’ / wordpress.com

As Geoffrey’s tales were embellished and re-told by other writers, it comes as no surprise to learn that people thought them true. In Edward the First’s childhood Arthuriana was a booming business, with a huge industry built up around the myth. Some people swore Tintagel in Cornwall had been Arthur’s palace. Others believed that the burning of Glastonbury Abbey had revealed the tomb of Arthur and Guinevere buried beneath the ruins. Above all the Welsh believed that Arthur was Welsh and that he would return to liberate them from the cursed English. Tournaments between knights were re-named ‘Round Tables’, where prizes were awarded for gallantry and good jousting. When the young, athletic and romantic Edward married Eleanor of Castile the first thing he did on their honeymoon was to whisk her off to see the tomb at Glastonbury.

Arthur, it was popularly believed, had been Welsh, with a mission to crush the English. Edward thought the opposite. In 1277 he assembled an army of 15,000 men, equipped with horses, supplies and the latest in lethal weaponry. This splendid array advanced along the road into Wales from Chester, rumbling and trotting towards Gwynedd to root out Llywlyn the Last, ‘rebel and disturber of the peace’. The army cut down the thick woods that overhung the routes to Snowdonia, clearing the way hundreds of feet wide, making them impervious to Welsh guerilla tactics, which had always relied on sudden swoops out of the trees to slash and hack impertinent intruders.

The army marched deep into Llwelyn’s territory and reached Conwy. At every main outpost they stopped for their engineers to create sites where permanent castles would later be built. Edward’s marines landed at Anglesea, occupied the island and harvested the grain, emptying the richest farmland in Wales. Llywelyn surrendered within days and on 9 th November of that year agreed to a truce. He was allowed to keep Gwynedd, but almost everything else was taken away from him. He was forced to agree he would do homage to Edward not only on his borders, but in Westminster itself. To solidify the English position, castles were to be built in Aberystwyth, Builth, Flint and Rhuddlan (where the Treaty was signed).

Edward I would do similar things later in Scotland, and earn his ‘hammer of the Scots’ nickname as a result. He had used the imaginary but imaginative myth of Arthur to positive ends. For Edward, the legend of an Anglicized Arthur was more than merely entertaining it was a mental template for his entire approach to kingship. His father Henry III had fixed on the figure of Edward the Confessor as his ideal and his guide, and Edward the first of that name would see the world through the prism of his own private version of Arthurianism. It was a convenient myth, but mythical it was. Students must not confuse Arthur with Alfred.


The Chronology of King Arthur Legends

Firstly, Arthur doesn’t appear in the only surviving contemporary source about the Saxon invasion, in which the Celtic monk Gildas wrote of a real-life battle at Mons Badonicus (Badon Hills) around 500 e.Kr. While this doesn’t prove Arthur wasn’t real, it is a red flag. [5]

He appears in other, less reliable, accounts. Although we can’t dismiss or trust this old text, in 830 A.D. an author named Nennius writes in his Historia Brittonum, “Then it was, that the magnanimous Arthur, with all the kings and military force of Britain, fought against the Saxons. And though there were many more noble than himself, yet he was twelve times chosen their commander, and was as often conqueror…. Then Arthur along with the kings of Britain fought against them in those days, but Arthur himself was the military commander [“dux bellorum”]…. fell in one day 960 men from one charge by Arthur and no one struck them down except Arthur himself, and in all the wars he emerged as victor…. [this paved the way for the] first kings in Bernicia, i.e., in Berneich.”

Annales Cambriae (the Annals of Wales) from between mid 10th – 12th century also mentions Arthur, although the Arthurian passages in this text are debated even more than the passages in Nennius’ account. The Annals of Wales, the Nennius text, and the Monmouth text (described next) report the Saxons as being pagans (true for this period, see here) and the Britons as being Christians, with Arthur supposedly bearing an image of the Virgin Mary. [6]

A more romanticized tale of King Arthur came about in the 11th century when Geoffrey of Monmouth published his book The History of the Kings of Britain. This book covers the history of Britain from the Trojans founding the British nation, to the Anglo-Saxons assuming control of much of Britain around the 7th century. It also lays out most of the modern tale of Arthur from his birth at Tintagel to his death. The mythical nature of the story is further confused by it being set in a number of actual, historically documented, places such as Tintagel Castle in north Cornwall. The book also introduces Guinevere and Merlin, who is depicted as a literal wizard, one of many hints this is a pseudohistorical account of British history. The History of the Kings of Storbritannien was wildly popular. Today over 200 manuscripts remain in existence. This is an impressive number of copies, especially when we consider the printing press was developed in the West in 1440. [7]

The next important tale of Arthur is from the romanticized epic poem Perceval, the Story of the Grail, by French court writer Chretien de Troyes (1181-90). Perceval, who in the fable grew up in the remote forests of Wales, is one of the Knights of the Round Table but is portrayed in varied ways in different texts. He is very much a Hercules or Odysseus type figure he faces trials and seeks out a quest rather than fighting against Saxons for Briton. His story also follows Arthur’s nephew, the knight Gawain. [8]

There is both fact and myth in Arthurian legend. Many identifiable places figure in the story along with some that archeologists have been unable to authenticate. Despite there being verifiable elements to the story, there are enough people and events that we cannot substantiate for us to be fairly certain it is a myth.

We can’t prove the legends surrounding King Arthur of Camelot, but we do know some about the time period. So while we can’t prove much about Arthur, a close examination of his story tells us near endless amounts about the history of Britain.


Camelot Ever After

One of the most striking features of the later poems that shared the excitement of King Arthur’s long-lost court was the development of the Arthurian capital, Camelot. Not only was it the site of the roundtable, which began many of the later legends and romances, but the fortress was shrouded in mysticism, earning a reputation for being the most ideal place in the known world. The search for the site of Camelot began all the way back in the 15th century, but finding it was a different story…

Camelot Ever After


Engelska historiska skönlitterära författare

Growing up in the Southwest of England, the tales of King Arthur and his knights were a part of my childhood. We all knew who he was, we knew what he did, we knew about his knights, and we knew about his code of honour. We couldn’t get away from him, even if we tried.

Arthur and his knights is an obsession that I have never grown out of, but as an adult I wanted to look for the truth behind the myth. I thought it would be easy. He was, after all, buried just down the road in Glastonbury Abbey. Avalon and Cadbury Castle was a stones throw away, and Tintagel Castle, a simple day trip. I thought I had it all figured out. Jag hade fel.

The hunt for Arthur has taken me away from my beloved Southwest of England. I have journeyed to Wales where I listened to the tales of their King Arthur – so similar to mine. But even then there seemed to be more myths than facts - the shape of a horse hoof in a stone, a large river and a cave where it is said Merlin is imprisoned - I was not convinced.

So I journeyed on and found myself in Scotland. When I think of Scottish heroes, I think of Wallace and The Bruce, not Arthur - never Arthur. But the evidence that Arthur was not only very real, but of Irish/Scottish heritage is very compelling.

There was a man, a prince, who went by the name of Artúr mac Aedan. He was born c599, and his father was the King of Dalriada. This Artúr is mentioned in three ancient manuscripts that predate Nennius and his great work, The History of the Britons. I always thought that the first mention of Arthur was by Nennius in the 9th Century. But maybe I was wrong about that as well.

In c.700 there lived a monk on the remote island of Iona. His name was Adomnan. Life of St.Columbia is Adomnan's masterpiece. And in this masterpiece Adomnan talks about Artúr, the son of King Aedan. This account was written a mere hundred years after Artúr lived, and it is probably as close as we are going to get to a reliable source. It is accepted by historians as a genuine document, so maybe, for once, there is something in this story.

So why has no one ever heard of this so called Scottish King Arthur?

The answer to that is easy - no one wanted to contemplate such a truth - because Arthur came from the South of England, he was an ancient Briton. end of story. how dare you try and tell us differently.

Artúr mac Aedan, may not have been an ancient Briton, but Adomnan states that he fought on the side of the Britons, against the Saxons. Does that sound like a familiar story to you? Arthur fighting the Saxon’s is a common thread in Arthurian Legend. But remember, this isn’t a story, this is fact. Which begs the question, how did a Scottish prince become an English hero? This is where it gets really interesting. Artúr and his father, King Aedan, formed a coalition with the Britons, or the Welsh to be more precise, and together they fought the Saxons of Northumbria as well as the Picts. Is it the case of an ally becoming a subject with the passage of time? Eventuellt.

Prince Artúr never became King. Columbia prophesised that he would fall in battle, which he did. Should we dismiss this Artúr then? We are, after all, looking for a king not a prince. Or are we? Even Nennius, 200 years later, stated that Arthur was a great general, he said nothing about him being a king.

Arthur is mentioned again in The Annals of Tighernac, another ancient text.

"Death of the sons of Aidan. Bran, Domingart, Eochach find, Arthur at the battle of Chirchind, in which Aidan was victorious".

Can we trust these sources?

Well according to the scholars, yes. They are genuine and without the fictitious traits of later works such as Geoffrey Monmouth, The History of the Kings of Britain.

But what about Nennius and his famous 12 battles that Arthur supposedly fought in? Surely they must fit in somewhere?

The British academic, Andrew Breeze, has discovered that seven of these battles can be linked to places in Scotland, and one was at the River Glen in Northumberland. And even the last famous battle at Camlann, the battle in which Arthur fell, was in Carlisle. What would a Southern King being doing fighting in Scotland?

Also, in yet another ancient manuscript "The Martyrology of Oengus the Culdee" states that Artúr had a sister called Morgan – Morgan le Fray recognise the name?

Much of what we think we know about Arthur and his Knights comes from the work of Geoffrey Monmouth and a few French poets. Their stories are beautifully told and very enjoyable, but they are stories and should not be used as a source of historical evidence.

So should we dismiss the legend completely? Was there a Camelot? Was there a Sword in a Stone? A Round Table? Avalon? Are they just stories too?

There was never a kingdom or a castle called Camelot. Camelot was the invention of Chrétien de Troyes, a 12th century French poet. If Arthur were a prince then he would have lived in a hill-fort, one can assume. But if he were Scottish then Cadbury Castle in Somerset would no longer be a contender as the once mighty seat of Arthur. Ardrey suggest a hill fort in Argyll.

In 2011, Glasgow University Archaeologists, Stirling Local History Society and Stirling Field and Archaeological Society, were surveying the King’s Knot at Stirling Castle. The Kings Knot was constructed in the 1620’s for Charles I, but the survey uncovered a much older, ancient would probably be a better word, earthwork than was previously thought. It has been suggested that maybe this was Arthur’s burial ground, or maybe it had something to do with The Round Table. King Arthur has been long associated with Stirling Castle, which would hardly be surprising if he was Scottish, but such a link, or rumour, which ever you want to call it, first seemed to come about in c.1375, when John Barbour, a Scottish poet claimed that Arthur’s Round Table was south of Stirling Castle. In 1478 the English chronicler, William of Worcester, claimed that

“King Arthur kept the Round Table at Stirling Castle.”

And so it continued, as legends often do. they seem to get better with the retelling. Whether there is any truth in them, I don’t know.

So how about Avalon. If not at Glastonbury, then where is it? Ardrey states

“Iona fits all the criteria. It’s an island where hundreds of kings were buried. Some say 128. Other members of Arthur Mac Aedan’s family were buried there too. I say Arthur was also buried there.”

There are places in Scotland that have been put forwards as a possible Avalon but Iona makes logistical sense. As for the Sword in the Stone. what do you think?

There are so many what if and maybes, so many contenders who could be Arthur. But maybe, in Artúr mac Aedan, we have stumbled upon the real man behind the legend of The Once and Future King.

Adam Ardrey Finding Arthur: The Truth Behind The Legend Of The Once and Future King (2013)
Adomnan Life of St.Columbia Adomnan's (c. AD 697/700)
The Annals of Tighernac
The Martyrology of Oengus the Culdee

David Francis Carroll Arturius: Quest for Camelot (1996)
Simon Andrew Stirling The King Arthur Conspiracy: How a Scottish Prince Became a Mythical Hero (2012)
Robin Crichton On the Trail of King Arthur: A Journey into Dark Age Scotland (2013)

All illustrations are in the public domain and are part of the British Library's Catalogue of Illuminated Manuscripts and Wikipedia.

Born in Bath, England, Mary Anne Yarde grew up in the southwest of England, surrounded and influenced by centuries of history and mythology. Glastonbury—the fabled Isle of Avalon—was a mere fifteen-minute drive from her home, and tales of King Arthur and his knights were part of her childhood. Her debut novel The Du Lac Chronicles is out in the spring of 2016.

The Du Lac Chronicles

A generation after Arthur Pendragon ruled, Briton lies fragmented into warring kingdoms and principalities.
Wounded and left to die in the cold, young Alden du Lac has lost his army, his kingdom, and his friends. Is the shadowy figure approaching death or salvation?


The Evidence for King Arthur: Man or Myth? - Historia

A publication of the Archaeological Institute of America

Possible evidence of the existence of Arthur, the legendary warrior king, has been found at Tintagel in Cornwall. A Cornish slate with sixth-century engravings was found in July on the eastern terraces of Tintagel on the edge of a cliff overlooking the place traditionally known as Merlin's Cave. It was discovered under broken pottery and glass from the late sixth or seventh centuries during the re-excavations of an area last dug in the 1930s.

The 8 inch by 14 inch slate bears two inscriptions. The older, upper letters have been broken off and cannot be deciphered. The lower inscription, translated by Charles Thomas of the University of Glasgow, reads "Pater Coliavi ficit Artognov--Artognou, father of a descendant of Coll, has had this built." The inscription is basically in Latin, perhaps with some primitive Irish and British elements, according to Thomas. The British name represented by the Latin Atrognov is Arthnou. Geoffrey Wainwright of English Heritage says that the name is close enough to refer to Arthur, the legendary king and warrior. Thomas, however, believes that we must dismiss ideas that the name is associated with King Arthur. Christopher Morris, professor of archaeology at the University of Glasgow and the director of the excavations, feels that the script does not necessarily refer to Arthur, because King Arthur first entered the historical domain in the twelfth century.

The slate, part of a collapsed wall, was reused as a drain cover in the sixth century. The first secular inscription ever found at a site from the Dark Ages in England, the find demonstrates that Latin literacy and the Roman way of life survived the collapse of Roman Britain. It is the first evidence that the skills of reading and writing were handed down in a nonreligious context, according to Morris.

Also found were sherds of Mediterranean amphorae, large vessels used for storing and transporting commodities, and a cache of fragments from a single glass vessel. The latter are from a large glass flagon of a type not found elsewhere in Britain or Ireland during this period, but found in Malaga and Cadiz from the sixth or seventh century. The find indicates, for the first time, a direct link between Spain and Western Britain at this time.

Tintagel has come to be associated with King Arthur as his birthplace, depicted by the Welsh monk Geoffrey of Monmouth in A History of the Kings of Britain (ca. 1139), and renewed by Alfred Lord Tennyson in Idylls of the King in the 1870s.

The Tintagel Excavations are a joint project sponsored by English Heritage and the University of Glasgow.


The Evidence for King Arthur: Man or Myth? - Historia

King Arthur has captured the popular imagination in a way that very few legendary characters ever have. The extensive list of books, television shows, movies, and video games that are based on Arthurian lore demonstrates just how ingrained he has become in world culture. But one contentious question has divided both scholars and enthusiasts for centuries: Was there an actual King Arthur who ruled Britain during the Dark Ages?

The main source for the Arthurian legend is Geoffrey of Monmouth’s twelfth-century book The History of the Kings of Britain, which chronicles the lives of the earliest British rulers. Although there are a few sparse references to an “Arthur” figure in documents from the ninth and tenth centuries, Geoffrey gives the first extensive account of King Arthur’s life and exploits. The story begins when Arthur is conceived at Tintagel Castle, where the wizard Merlin transforms King Uther Pendragon into the likeness of Gorlois, the Duke of Cornwall, so that Uther can spend the evening with Gorlois’ wife Ygerna. Arthur later inherits the British throne at the age of 15 and leads the Britons in several epic battles against the invading Saxons, eventually defeating them. He goes on to extend his empire to Ireland, Iceland, Norway, and Gaul, before being betrayed by his nephew Mordred and killed in battle.

While many familiar aspects of King Arthur’s story are included in Monmouth’s version, he does not mention Camelot, Lancelot, the Holy Grail, the sword in the stone, or the chivalric Knights of the Round Table. According to Bournemouth University archaeologist Miles Russell, many details were added to the stories centuries later to make Arthur a more appealing figure. “Truth be told, the Arthur of Geoffrey of Monmouth is a deeply unlikable sociopath, a violent, quick-to-anger, murderous thug,” says Russell. “He is someone who very much fits the Dark Age idea of a successful king, but not a hero for the Middle Ages.”

Monmouth’s account of Arthur is frequently derided by today’s historians, as it was even by his own peers. At best, he is chastised for getting his facts wrong at worst, he is accused of inventing the entire tale. Monmouth himself claimed to have simply translated a very ancient book into Latin, but that source material has never been identified. Furthermore, no proof of Arthur’s existence has been uncovered, even at Tintagel. “There is no evidence that anyone called Arthur lived there,” says Russell. “Nor is there any archaeological evidence to support the existence of Arthur as a real person.”

Russell believes that Monmouth cobbled together various different ancient tales, characters, and episodes to create his now-beloved Arthur figure. It is not an entirely original story, as it borrows heavily from the exploits of other well-known legendary rulers, especially Ambrosius Aurelianus, another British warlord who won a decisive battle against the invading Anglo-Saxons. “It’s clear that rather than inventing everything, Geoffrey used a variety of sources, including folklore, chronicles, king lists, dynastic tables, oral tales, and bardic praise poems, in order to create a patriotic British narrative,” he says. “Arthur is an amalgam of at least five characters. He is, in effect, a composite Celtic superhero—the ultimate warrior for the Britons.”


Kung Arthur

Arthur was a legendary king of ancient Britain. He appears in a group of stories that together are known as the Arthurian legend. The stories are a combination of history, myth, romance, fairy tale, and religion. They have captured people’s imagination for many hundreds of years.

The Real Arthur

Some scholars believe that Arthur was a real person who lived in Britain in the ad 400s or 500s. According to these scholars he led the Celts in wars against Saxon invaders. After Arthur was killed in battle, his people fled to Wales and to Brittany in France. There they told stories of Arthur’s bravery and goodness. Eventually he was remembered as a hero and a wise and all-powerful king.

The Legend of Arthur

According to the stories, Arthur was the son of King Uther Pendragon. As an infant, Arthur was given to Merlin the magician. The young Arthur pulled a sword called Excalibur from a stone in which it had been magically fixed. This proved that he should be king because no one else had been able to pull the sword from the stone. In another version of the story, the Lady of the Lake handed Arthur the sword, with only her arm visible above the water.

King Arthur married Guinevere and held court at Camelot. He and his strong and brave knights all sat as equals around a great round table. They came to be known as the Order of the Round Table. Sir Lancelot was the greatest of the knights Sir Galahad, the most noble and Perceval, the most innocent.

Knights were soldiers who swore loyalty to a lord. The real Arthur, if he existed, lived long before the age of knighthood. Nevertheless, poets of the Middle Ages depicted him as a knight, which was their model of an ideal man.

King Arthur was a mighty warrior. However, his traitorous nephew, Mordred, rose in rebellion. (Some stories say that Mordred was Arthur’s son.) Arthur was badly wounded in battle. His body was carried to the island of Avalon to be healed. At some future time, according to the legend, he will return to rule again.


Titta på videon: King Arthur Official Soundtrack. The Politics u0026 The Life - Daniel Pemberton. WaterTower


Kommentarer:

 1. Sule

  anmärkningsvärt, denna roliga åsikt

 2. Ellard

  You did not try to look in google.com?

 3. Sorel

  Och vad i det här fallet?

 4. Atwater

  själv, inser du vad som har skrivit?

 5. Napo

  Du gör ett misstag. Jag kan bevisa det. Maila mig på PM.

 6. Anwyl

  Jag är ledsen, men jag tror att du gör ett misstag. Jag kan bevisa det. Maila mig på PM så pratar vi.Skriv ett meddelande